TWÓJ PASAŻ FINANSOWY

KREDYTY MIESZKANIOWE, KONTA, KARTY KREDYTOWE


Dom Maklerski BDM S.A.Oferta

BDM Żak

Rachunek Żak adresowany jest do młodych ludzi interesujących się rynkiem kapitałowym, pragnących spróbować swoich sił na giełdowym parkiecie. Pełnoletnim uczniom i studentom którzy nie ukończyli 26 roku życia oferujemy:

prowadzenie rachunku inwestycyjnego - 0 zł
dostęp do notowań on-line - 0 zł
dostęp do serwisu BDM News - 0 zł
oprocentowanie rachunku - 0 zł
korzystanie z odroczonego terminu płatności (lewar do 800%) - 0 zł

bardzo niskie prowizje
  • - akcje - 0,24% - nie mniej niż 5,95 zł,
  • - obligacje - 0,15% - nie mniej niż 5,95 zł,
  • - kontrakty na indeksy - 7,90 zł,
  • - kontrakty na akcje - 1,90 zł,
  • - opcje - 1,99% (nie mniej niż 1,95 i nie więcej niż 16 zł).
Do otwarcia rachunku wymagane będą:
  1. Dowód osobisty
  2. Adres urzędu skarbowego
  3. Ważna legitymacja studencka bądź zaświadczenie z uczelni o kontynuacji nauki