TWÓJ PASAŻ FINANSOWY

KREDYTY MIESZKANIOWE, KONTA, KARTY KREDYTOWE


Dom Maklerski BDM S.A.Oferta

BDM Obligacje

 • brak opłat za prowadzenie
 • brak opłat za notowania
 • Dla Klientów zainteresowanych inwestowaniem w obligacje przygotowaliśmy specjalną ofertę. Rachunek inwestycyjny wraz z aneksem Obligacje. Załóż BDM Obligacje i korzystaj z bezpłatnego prowadzenia rachunku.

  BDM Obligacje to rachunek inwestycyjny przeznaczony do gromadzenia i obrotu obligacjami. Na rachunku można nabywać obligacje z publicznych emisji jak również z wtórnego rynku Catalyst. BDM Obligacje daje też możliwość księgowania obligacji przeniesionych z innego rachunku.

  Zalety
  • bezpłatne prowadzenie rachunku
  • bezpłatny dostęp do notowań w czasie rzeczywistym
  • dostęp do rachunku w Punkcie Obsługi Klienta przez Telefon oraz Internet
  • wygodne aplikacje transakcyjne:
    BDM onLine
    BDM Mobile (Android, Windows Mobile, Symbian)
  • bezpłatne przeniesienie obligacji na rachunek Klienta
  • bezpłatny dostęp do serwisu BDM News
    Depesze PAP
    Portfel BDM: tygodniowy, miesięczny
    Komentarze
    Analizy
    Notowania
  Zakładając u nas rachunek inwestycyjny, stajesz się częścią rynku kasowego. Możesz zainwestować według własnego planu w akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne, prawa poboru, prawa do akcji oraz na rynku instrumentów pochodnych.