TWÓJ PASAŻ FINANSOWY

KREDYTY MIESZKANIOWE, KONTA, KARTY KREDYTOWE


Dom Maklerski BDM S.A.Oferta

Wpłaty na rachunek

Przypominamy, że wpłaty bezgotówkowe (przelewy) na rachunki inwestycyjne powinny być dokonywane na poniższe konta:

Rachunek podstawowy
Bank Pekao S.A. Oddział/Bielsko-Biała
Nr rachunku: 27 1240 4142 1111 0000 4829 5271
SWIFT (BIC): PKOPPLPW
(SWIFT wyłącznie w przelewie międzynarodowym)

Rachunek pomocniczy
Millenium Bank S.A. Oddział/Bielsko-Biała
Nr rachunku: 52 1160 2202 0000 0000 3556 2299

Właścicielem obu rachunków bankowych jest Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300 przy ul. Stojałowskiego 27,
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko właściciela rachunku inwestycyjnego oraz 8 cyfrowy numer zasilanego rachunku inwestycyjnego, ewentualnie inny tytuł wpłaty.

Brak tych danych może uniemożliwić terminowe zaksięgowanie wpłaty, może być też przyczyną zwrotu środków.

Płatność w formie przelewu (dla inwestorów posiadających rachunek w innym biurze)
Pekao SA O/ Bielsko-Biała
Nr rachunku: 10 1240 4142 1111 0000 4823 0490
Tytuł:
imię, nazwisko, PESEL/REGON z dopiskiem "wpłata na NAZWA OFERTY"

Wpłaty na powyższe konta księgowane są w dniu ich wpływu, pod warunkiem uzyskania do godziny 15:00 potwierdzenia wpływu środków z systemu bankowości elektronicznej banków.
Uwaga! Wpłaty na rachunek podstawowy księgowane są z większą częstotliwością.