Kredyt Konsolidacyjny

Wybierz nasz Kredyt Konsolidacyjny

Połącz swoje zobowiązania w jedno

O kredycie

Kredyt konsolidacyjny w Banku Millennium to wygoda i większa swoboda finansowa:

  • 0% prowizji za udzielenie kredytu i wcześniejszą spłatę (RRSO 5.70%)
  • jedna korzystna rata zamiast spłaty wielu
  • elastyczny okres kredytowania, od 3 do 30 lat
  • finansowanie do 80% wartości nieruchomości
  • wakacje kredytowe raz w roku

Zabezpieczenia

Docelowym zabezpieczeniem kredytu w Banku Millennium są:

  • hipoteka na nieruchomości mieszkalnej wpisana na pierwszym miejscu na rzecz Banku Millennium
  • cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych
  • cesja praw z polisy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy wraz ze wskazaniem Banku jako jedynego uprawnionego do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego

Do czasu ustanowienia hipoteki ustanawia się tzw. przejściowe zabezpieczenie kredytu. Standardowo w Banku Millennium jest nim prowizja za podwyższone ryzyko pobierana do czasu ustanowienia hipoteki.


Pamiętaj! Docelowym zabezpieczeniem kredytu może być też hipoteka na nieruchomości innej niż kredytowana, należącej do Ciebie lub osoby trzeciej.

Koszt kredytu i nota prawna

Opłaty, prowizje i oprocentowanie określone są w Cenniku Kredyt Hipoteczny/Pożyczka Hipoteczna. Szczegóły dotyczące zasad i warunków udzielania kredytów/pożyczek są zawarte w Regulaminie kredytowania osób fizycznych w ramach usług bankowości hipotecznej w Banku Millennium S.A. Regulamin oraz Cennik dostępne są w oddziałach Banku i na stronie www.bankmillennium.pl. Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową Wnioskodawcy przed udzieleniem Kredytu/Pożyczki; w uzasadnionych przypadkach może odmówić jej udzielenia.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 5,70% i została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,73 % (według stanu na dzień 31.10.2017r.). Całkowita kwota kredytu hipotecznego (bez kredytowanych kosztów) wynosi 180 000 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 331 529,91 zł, oprocentowanie zmienne 5,07%, całkowity koszt kredytu hipotecznego 151 529,91 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, odsetki 137 883,78 zł, prowizja za podwyższone ryzyko do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej za 6 miesięcy 900 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku 6 000 zł, ubezpieczenie na życie wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku 6 527,13 zł, PCC 19 zł, opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200 zł), okres kredytowania 25 lat, rata kredytu 1 059,62 zł, liczba rat 300. Kalkulacja została dokonana na dzień 10.11.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu, że: kredyt zabezpieczony będzie hipoteką na nowo nabywanej nieruchomości, zaś wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 260 000 zł, marża kredytu wynosi 3,34% z uwagi na posiadanie przez Klienta Konta 360°, pod warunkiem comiesięcznego wpływu wynagrodzenia lub innego dochodu netto na to konto i posiadania karty debetowej do tego konta oraz wykonywania za pomocą tej karty transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 500 zł miesięcznie. W przypadku Konta 360°, konto to wówczas prowadzone jest przez Bank bezpłatnie i opłata za kartę debetową do tego konta wynosi 0 zł.

W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Klient ma możliwości przedstawienia ubezpieczenia nieruchomości lub na życie – spoza oferty za pośrednictwem banku - z ubezpieczycielem znajdującym się na liście publikowanej przez KNF.

Jak otrzymać

Przez internet
Jeżeli jeszcze nie jesteś naszym klientem